Sănătate spirituală prin concursuri biblice din cele 4 Evanghelii – Speranța Târgoviște

0 Comentează
Share:

Vă salut cu drag! Astăzi a sosit momentul să vă scriu despre o hrană care vindecă suflete și care face minuni pentru suflet și pentru trup, căci dragostea lui Dumnezeu este mai tare ca moartea și cei ce vor accepta hrana spirituală lăsată pentru omenire pe paginile Sfintei Scripturi și își vor curăți sufletele printr-o purtare curată și fără păcat se vor bucura de sănătate spirituală și de împlinirea făgăduinței unei vieți refăcute prin îndurarea și Cuvântul Creatorului. Vă invit să lecturați împreună cu noi câte 7 capitole din cele 4 Evanghelii și să vă alăturați copiilor care își verifică cunoștințele biblice, pentru sănătatea memoriei și pentru descoperirea informațiilor prețioase despre viața lui Isus Hristos, asta în cadrul activităților legate de organizarea concursurilor biblice din cele 4 Evanghelii desfășurate la Speranța Târgoviște de Silvian Stănescu. Aceste concursuri biblice din cele 4 Evanghelii au început de la jumătatea lunii decembrie 2023 și se susțin și în lunile anului 2024. Pentru cei interesați las în cadrul articolului acesta întrebările concursurilor deja desfășurate în ordinea în care au avut loc.

Sănătate spirituală prin concursuri biblice din cele 4 Evanghelii -Speranța Târgoviște

Pentru sănătatea sufletului: Înrebările Concursului biblic din Evanghelia după Marcu capitolele 1- 7 (în ziua de 16. 12. 2023)

1. Ioan Botezătorul
a. Era îmbrăcat cu o haina de par de cămila (Marcu 1, 6)
b. Încins cu un brâu de curea (Marcu 1, 6)
c. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică (Marcu 1, 6)

2. Ce făcea Domnul Isus "dimineața, pe când era încă întuneric de tot"?
a. Dormea
b. Se ruga într-un loc pustiu (Marcu 1, 35)
c. Mânca

3. Cum a ajuns slăbănogul înaintea Domnului Isus?
a. Domnul l-a cautat
b. Prietenii lui l-au lăsat prin acoperiș înaintea Domnului (Marcu 2, 4)
c. Prietenii lui l-au băgat pe fereastră înaintea Domnului

4. Ce meserie avea Levi?
a. Pescar
b. Doctor
c. Vameș  (Marcu 2, 14)

5. Cum se numeau fii lui Zebedei?
a. Petru
b. Iacov (Marcu 3, 17)
c. Ioan (Marcu 3, 17)

6. Ce înseamnă Boanerghes?
a. Iubire
b. Prietenie
c. Fii tunetului (Marcu 3, 17)

7. Ce s-a întâmplat cu sămânța căzută pe stânca?
a. Au venit păsările și au mâncat-o
b. A răsărit îndată dar a pălit când a răsărit soarele (Marcu 4, 5. 6)
c. Au înecat-o spinii

8. Câtă roadă a adus sămânța căzută în pământ bun?
a. 30 (Marcu 4, 8)
b. 60 (Marcu 4, 8)
c. 100 (Marcu 4, 8)

9. Cu ce cuvinte a potolit Domnul furtuna?
a. Taci! Fără gura! (Marcu 4, 39)
b. Taci! Fi liniștită
c. Taci! Potolește-te

10. Câți porci s-au înecat mare la vindecarea demonizatului din Gadara?
a. 1000
b. 1500
c. 2000 (Marcu 5, 13)

11. Ce vârstă avea fetița lui Iair când a fost înviată de Domnul Isus?
a. 12 ani (Marcu 5, 42)
b. 13 ani
c. 14 ani

12. Cum se numeau frați Domnului Isus?
a. Iacov (Marcu 6, 3)
b. Iose (Marcu 6, 3)
c. Iuda și Simon (Marcu 6, 3)

13. Cate pâini și câți pești a înmulțit Domnul Isus?
a. 7 pâini și 2 pești
b. 5 pești și 2 pâini
c. 5 pâini și 2 pești (Marcu 6, 41)

14. Ce spurca pe om?
a. gândurile rele (Marcu 7, 21)
b. vicleșugurile (Marcu 7, 22)
c. trufia (Marcu 7, 22)

15. Cum se traduce Efata?
a. Deschide-te (Marcu 7, 34)
b. Auzi
c. Vorbește

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor 8 – 15 din Evanghelia după Marcu și verificarea informațiilor reținute din ele în 23. 12. 2023 prin întrebările realizate de mai jos.

1. Câte coșnițe cu resturi și firimituri au ridicat după a doua înmulțire a pâinilor?
a. 7 (Marcu 8, 8)
b. 10
c. 12

2. Cum a văzut orbul de la Betsaida oamenii când s-a uitat prima oara?
a. În ceața
b. Ca niște copaci (Marcu 8, 24)
c. Foarte clar

3. Cine s-a arătat Domnului Isus pe Muntele Schimbării la față?
a. Enoh
b. Ilie (Marcu 9, 4)
c. Moise (Marcu 9, 4)

4. Ce a făcut Domnul Isus când a văzut ca ucenicii opresc copilașii sa vina la El?
a. S-a mâniat (Marcu 10, 14)
b. A zis: Lăsați copilașii sa vina la Mine (Marcu 10, 14)
c. A zis: Nu-i opriți (Marcu 10, 14)

5. Ce a cerut Domnul tânărului bogat?
a. Vinde tot ce ai (Marcu 10, 21)
b. Da la săraci (Marcu 10, 21)
c. Urmează-Mă (Marcu 10, 21)

6. Cum se numea tatăl fiilor lui Zebedei?
a. Iacov
b. Ioan
c. Zebedei ( Marcu 10, 35)

7. Unde cerșea orbul Bartimeu?
a. În Ierusalim
b. În Ierihon (Marcu 10, 46)
c. În Cezareea

8. Ce au spus ucenicii când au fost întrebați de ce dezleagă măgărușul?
a. Nimic
b. Domnul are trebuința de el (Marcu 11, 3)
c. Nu i-a întrebat nimeni nimic

9. Ce au făcut vierii fiului omului care a sădit via?
a. L-au primit bine
b. I-au dat roadele
c. L-au omorât (Marcu 12, 8)

10. Care este cea dintâi poruncă?
a. Să iubești pe Domnul Dumnezeul (Marcu 12, 30)
b. Să iubești pe aproapele (Marcu 12, 31)
c. Sa păzești Sabatul

11. Cât a aruncat văduva săraca în vistierie?
a. Tot ce avea (Marcu 12, 44)
b. Doi bănuți (Marcu 12, 42)
c. Un gologan (Marcu 12, 42)

12. Cat valora vasul de alabastru cu mirul de nard curat turnat pe capul Domnului Isus?
a. Mai mult de 100 lei
b. Mai mult de 200 lei
c. Mai mult de 300 lei (Marcu 14, 5)

13. De câte ori a cântat cocoșul când Petru s-a lepădat de Domnul Isus?
a. O data
b. De 2 ori (Marcu 14, 30)
c. De 3 ori

14. Cum se traduce cuvântul Ava?
a. Frate
b. Tată (Marcu 14, 36)
c. Doamne

15. Ce ucenici a luat Domnul Isus cu el deoparte în Gradina Ghetsimani ca sa se roage împreună cu El?
a. Petru (Marcu 14, 33)
b. Iacov (Marcu 14, 33)
c. Ioan (Marcu 14, 33)

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor 15-16 din Evanghelia după Marcu și capitolelor 1- 5 din Evanghelia după Ioan și verificarea informațiilor reținute din acestea în 06. 01. 2024 prin întrebările realizate de mai jos.

1. Cine a dus crucea Domnului Isus?
a. Alexandru din Cirena
b. Ruf din Cirena
b. Simon din Cirena (Marcu 15, 21)

2. Cate ore a fost întuneric peste țara în timpul răstignirii Domnului Isus?
a. 1 ora
b. 2 ore
c. 3 ore (Marcu 15, 33)

3. Cui s-a arătat Domnul Isus mai întâi după înviere?
a. Mariei Magdalena (Marcu 16, 9)
b. Petru
c. La 2 ucenici pe drum spre țară

4. Ce semne vor însoții pe ucenicii care cred în numele Domnului Isus?
a. Vor scoate draci (Marcu 16, 17)
b. Vor vorbi în limbi noi (Marcu 16, 17)
c. Vor face vindecări (Marcu 16, 18)

5. Cine a spus Ioan că este la întrebarea preoților de la Ierusalim?
a. Hrisosul
b. Ilie sau Proorocul
c. Glasul celui ce striga în pustie (Ioan 1, 23)

6. Cine a adus pe Natanael la Hristos?
a. Andrei
b. Filip (Ioan 1, 45)
c. Petru

7. Câte vase de piatra a umplut Domnul de vin la nunta din Cana?
a. 5
b. 6 (Ioan 2, 6)
c. 7

8. În câți ani a fost zidit templul?
a. 40 ani
b. 46 ani (Ioan 2, 20)
c. 50 ani

9. Cine a venit la Domnul Isus noaptea ca sa vorbească cu El?
a. Nicodim (Ioan 3, 1. 2)
b. Iuda
c. Iosif din Arimateea

10. Unde boteza Ioan Botezatorul?
a. Salim
b. Enon (Ioan 3, 22)
c. Iordan

11. Cine a săpat fântâna din Samaria?
a. Avraam
b. Iacov (Ioan 4, 12)
c. Isac

12. Cate zile a stat Domnul Isus în Samaria?
a. 1 zi
b. 2 zile ( Ioan 4, 40)
c. 3 zile


13. La ce ceas a vindecat Domnul Isus pe fiul Slujbașului Împărătesc?
a. Ceasul al 5-lea
b. Ceasul al 6-lea
c. Ceasul al 7-lea (Ioan 4, 52)

14. De cât timp era bolnav slăbănogul de la scăldătorea din Betesda?
a. 30
b. 35
c. 38 (Ioan 5, 5)

15. În ce zi a fost vindecat slăbănogul?
a. Vinerea
b. Sâmbăta (Ioan 5, 10)
c. Nu se specifica

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor 6 – 12 din Evanghelia după Ioan și verificarea informațiilor reținute din ele în 13. 01. 2024 prin întrebările realizate de mai jos.

1. Cati bani aveau ucenicii la prima înmulțire a pâinilor?
a. 100lei
b. 200lei (Ioan 6, 7)
c. 300lei

2. Din ce erau făcute cele 5 pâini pe care le-a înmulțit Domnul Isus?
a. Orz (Ioan 6, 9)
b. Ovăz
c. Grâu

3. Credeau frații Domnului Isus in El?
a. Da
b. Nu (Ioan 7, 5)
c. Nu se specifică

4. Unde așteptau evreii să se nască Domnul Isus?
a. Ierusalim
b. Betleem (Ioan 7, 42)
c. Nazaret

5. Ce a făcut Domnul Isus când i-au adus o femeie prinsă în adulter?
a. I-a izgonit de la El
b. S-a aplecat și scria cu degetul pe pământ (Ioan 8, 6)
c. Le-a zis "cine dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea (Ioan 8, 7)

6. Ce au făcut iudeii când Domnul Isus a spus: "Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam, sunt Eu"?
a. Au luat pietre să arunce în El (Ioan 8, 58. 59)
b. I-au zis că are drac
c. Au plecat

7. Unde trebuia să se spele orbul din naștere ca să fie vindecat?
a. Scăldatoarea Betesda
b. Scăldatoarea Siloamului (Ioan 9, 7)
c. Scăldatoarea Înalță

8. În ce zi a fost vindecat orbul?
a. Vineri
b. Sâmbăta (Ioan 9, 14)
c. Duminica

9. Cum e pastorul bun descris în Ioan 10?
a. Intra pe ușa în staul (Ioan 10, 2)
b. Oile cunosc glasul lui și-l urmează (Ioan 10, 3 - 4)
c. Își dă viața pentru oi (Ioan 10, 11)

10. Ce anotimp era când se prăznuia praznicul Înoirii Templului?
a. Vara
b. Toamna
c. Iarna (Ioan 10, 22)

11. Unde locuia Lazăr?
a. Ierusalim
b. Betania (Ioan 11, 1)
c. Capernaum

12. Cum se numeau surorile lui Lazăr?
a. Cleopa
b. Marta (Ioan 11, 1. 2)
c. Maria (Ioan 11, 1. 2)

13. Câte zile a stat Lazăr în mormânt?
a. 2 zile
b. 3 zile
c. 4 zile (Ioan 11, 39)

14. Cum se numea tatăl lui Iuda?
a. Marcu
b. Simon (Ioan 12, 4)
c. Ioan

15. Ce au hotărât preoții cei mai de seamă să facă lui Lazăr?
a. Să-l facă conducător
b. Să-l omoare (Ioan 12, 10)
c. Să-l lase în pace

 

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor 13 – 19 din Evanghelia după Ioan și verificarea informațiilor reținute din ele în 20. 01. 2024 prin întrebările realizate de mai jos.

1. Cum a descoperit Domnul Isus pe Iuda care avea să-L vândă?

a. L-a arătat cu degetul

b. I-a întins o bucațică și i-a dat-o (Ioan 13, 26)

c. L-a spus pe nume

2. Care este porunca nouă pe care a dat-o Domnul Isus ucenicilor?

a. Sa pazeasca toate poruncile

b. Sa păzească ziua invierii Lui - Duminica

c. Să se iubească unii pe altii, cum i-a iubit El (Ioan 13, 34)

3. Ce ucenic a cerut Domnului Isus sa li-l arate pe Tatăl?

a. Petru

b. Ioan

c. Filip (Ioan 14, 8)

4. Cine era Mângâietorul despre care spunea Domnul Isus că va veni in locul Lui?

a. Tatăl

b. Duhul Sfânt (Ioan 14, 26)

c. Un înger

5. Cum trebuie să fie vița ca sa nu fie aruncată in foc si arsă?

a. Trebuie sa rămână in butuc (Ioan 15, 4)

b. Trebuie sa aducă roadă (Ioan 15, 2)

c. Trebuie să fie curațită de vier (Ioan 15, 2)

6. De ce spune Domnul Isus ca lumea va urâ pe ucenici?

a. Ptr ca si pe El la urât (Ioan 15, 18)

b. Pentru ca nu sunt din lume, ci au fost aleși de Domnul Isus (Ioan 15, 19)

c. Pentru ca dc au prigonit pr Domnul si pe ei îi vor prigoni (Ioan 15, 20)

7. Ce a spus Domnul Isus că aveau oanenii s-a facă ucenicilor?

a. Să-i dea afară din sinagogi (Ioan 16, 2)

b. Să-i ucidă (Ioan 16, 2)

c. Să-i iubească

8. Ce lucrare trebuia sa faca Mângâietorul când avea să vină?

a. Sa dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul (Ioan 16, 8)

b. Sa dovedească lumea vinovată în ce privește neprihănirea (Ioan 16, 8)

c. Sa dovedească lumea vinovată în ce privește judecata (Ioan 16, 8)

9. Ce a rugat Domnul Isus pe Tatăl pentru ucenici?

a. Să-i păzească de cel rău (Ioan 17, 15)

b. Sfințește-i prin adevărul Tău (Ioan 17, 17)

c. Să-i ajute ca toți să fie una, cum Tatăl si Fiul sunt una (Ioan 17, 21)

10. Cum se numea pârâu peste care era grădina Ghetsemani?

a. Iordan

b. Eufrat

c. Chedron (Ioan 18, 1)

11. Ce s-a întâmplat cu cei care au venit să prindă pe Domnul Isus când El le-a spus "Eu sunt"?

a. Au pus mâna pe El

b. S-au dat înapoi (Ioan 18, 6)

c. Au căzut jos la pământ (Ioan 18, 6)

12. Cum se numea robul marelui preot căruia Petru i-a tăiat urechea?

a. Marcu

b. Matia

c. Malhu (Ioan 18, 10)

13. Cum se traduce din evreește cuvântul Gabata?

a. Pardosit cu pietre (Ioan 19, 13)

b. Balcon

c. Terasă

14. Ce înseamnă Gorgota?

a. Vârful dealului

b. Locul Căpățânii (Ioan 19, 17)

c. Nu se specifică

15. În ce limbi a fost scris deasupra crucii "Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor"?

a. Evreește (Ioan 19, 19.20)

b. Latinește (Ioan 19, 19.20)

c. Grecește (Ioan 19, 19.20)

 

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor 20 și 21 din Evanghelia după Ioan și capitolelor 1 - 5 din Evanghelia după Matei verificarea informațiilor reținute din acestea în 27. 01. 2024 prin întrebările realizate de mai jos.

1. În ce zi a săptămânii a înviat Domnul Isus?
a. Ziua pregătirii - Vinerea
b. Ziua a șaptea - Sâmbăta
c. Ziua întâia - Duminica (Ioan 20, 1)

2. Ce înseamnă Rabuni?
a. Doamne
b. Învățătorule (Ioan 20, 16)
c. Părinte

3. După câte zile a văzut și Toma pe Domnul Isus?
a. 7 zile
b. 8 zile (Ioan 20, 26)
c. 10 zile

4. Ce a făcut Petru când a auzit ca Domnul Isus e pe mal în timp ce pescuia pe Marea Tiberiadei?
a. S-a îmbrăcat (Ioan 21, 7)
b. S-a încins (Ioan 21, 7)
c. S-a aruncat în mare (Ioan 21, 7)

5. Câți pești mari au prins atunci când Domnul le-a poruncit sa arunce mreaja în partea dreapta?
a. 100
b. 153 (Ioan 21, 11)
c. 200

6. Câte generații au fost de la Avraam la Domnul Isus?
a. 14
b. 28
c. 42 (Mat 1, 17)

7. Ce înseamnă numele Emanuel?
a. Dumnezeu e bun
b. Dumnezeu este cu noi (Mat 1, 23)
c. Domnul păcii

8. Ce daruri au adus magii Domnului Isus?
a. Aur (Mat 2, 11)
b. Tămâie (Mat 2, 11)
c. Smirnă (Mat 2, 11)

9. Ce vârsta aveau copiii de parte bărbătească pe care Irod a dat poruncă sa fie omorâți în Betleem și împrejurimi?
a. De la 2 ani în jos (Mat 2, 16)
b. De la 3 ani în jos
c. De la 5 ani în jos

10. Cu ce a spus Ioan Botezătorul ca va boteza Cel ce vine după el?
a. Duhul Sfânt (Mat 3, 11)
b. Cu foc (Mat 3, 11)
c. Cu sare

11. Ce s-a întâmplat când a ieșit Domnul Isus din apa botezului?
a. Cerurile s-au deschis (Mat 3, 16)
b. A văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste El în chip de porumbel (Mat 3, 16)
c. S-a auzit din cer un glas care zicea "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea" (Mat 3, 17)

12. Care a fost prima ispită a diavolului pentru Domnul Isus?
a. Poruncește ca pietrele să se facă pâini (Mat 4, 2)
b. Aruncă-te jos de pe streașina că îngerii te vor prinde
c. Închină-te mie și toate bogățiile lumii vor fi ale Tale

13. Ce meserie aveau Petru și fratele sau Andrei?
a. Vameși
b. Cărturari
c. Pescari (Mat 4, 18)

14. Cum continua fericirea următoare: "Ferice de cei ce plâng...?
a. Căci ei vor fi săturați
b. Căci ei vor fi mângâiați (Mat 5, 4)
c. Căci ei vor vedea pe Dumnezeu

15. Pe ce avem voie să juram?
a. Pe cer
b. Pe pământ
c. Nu avem voie să jurăm (Mat 5, 34)

Sănătate spirituală cu lecturarea capitolelor capitolelor 6 -12 din Evanghelia după Matei verificarea informațiilor reținute din acestea în 03. 02. 2024 prin întrebările realizate de mai jos.

1. Ce nu trebuie să facem când postim?
a. Să nu ne luăm o înfățișare posomorâtă (Mat 6, 16)
b. Să nu ne sluțim fețele (Mat 6, 16)
c. Să nu arătăm oamenilor că postim (Mat 6, 16)

2. Ce spune Domnul că se poate întâmpla cu comorile pe care le strângem pe pământ?
a. Le manâncă moliile (Mat 6, 19)
b. Le strică rugina (Mat 6, 19)
c. Le sapă și le fură hoții (Mat 6, 19)

3. Ce trebuie sa faci înainte de a scoate paiul din ochiul fratelui tău?
a. Să-i faci anestezie
b. Să-l duci la doctor
c. Să-ti scoți bârna din ochiul tău întâi (Mat 7, 5)

4. Cum ne învață Domnul Isus să recunoaștem proorocii mincinoși?
a. După față
b. După roade (Mat 7, 15.16)
c. După haine

5. Despre cine a zis Domnul Isus urmatoatele cuvinte: "Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare"?
a. Lepros
b. Sutaș (Mat 8, 10)
c. Soacra lui Petru

6. De unde au ieșit cei 2 demonizați din Gadara?
a. Din cetate
b. Din peșteră
c. Din morminte (Mat 8, 28)

7. Unde a găsit Domnul Isus pe Matei?
a. In sinagogă
b. Pe stradă
c. La vamă (Mat 9, 9)

8. Ce funcție avea Iair?
a. Fariseu
b. Fruntașul sinagogii (Mat 9, 18)
c. Sutaș

9. Ce frati erau între ucenici?
a. Petru si Andrei (Mat 10, 2)
b. Iacov si Ioan (Mat 10, 2)
c. Filip si Toma

10. Ce lucrare trebuiau sa facă ucenicii trimiși de Domnul Isus?
a. Vindecați pe bolnavi (Mat 10, 8)
b. Înviați pe morți (Mat 10, 8)
c. Curățați pe leproși, scoateți afară draci (Mat 10, 8)

11. Cum trebuiau să fie ucenicii?
a. Ca niste oi în mijlocul lupilor (Mat 10, 16)
b. Înțelepți ca șerpi (Mat 10, 16)
c. Fără răutate ca porumbeii (Mat 10, 16)

12. Ce le-a spus Domnul Isus uceniciilor lui Ioan Botezatorul sa-i transmită?
a. Orbii isi capătă vederea, schiopii umblă (Mat 11, 5)
b. Leproșii sunt curățiți, surzii aud (Mat 11, 5)
c. Morții învie, săracilor li se propovăduiește Evanghelia (Mat 11, 5)

13. Ce spune Domnul Isus despre Ioan Botezatorul?
a. Este cel mai mare dintre cei născuți din femeie (Mat 11, 11)
b. Este cel mai mic din Împărăția Cerului (Mat 11, 11)
c. Este Ilie care trebuia să vină (Mat 11, 14)

14. Unde se afla omul cu mâna uscată vindecat de Domnul Isus?
a. În templu
b. În sinagogă (Mat 12, 10)
c. În piață

15. Ce au zis fariseii când Domnul Isus a vindecat un îndrăcit mut și orb?
a. E Fiul lui Dumnezeu
b. Scoate demoni cu Belzebul, domnul dracilor (Mat 12, 24)
c. E un înșelător

Copilașii participanți la concursurile biblice din cele 4 Evanghelii s-au bucurat de reușita descoperii faptelor petrecute în viața lui Isus și au putut afla ce sănătate aduce pentru omenire întâlnirea cu Domnul vieții, dar și de premierea după cinci teste obținute cu punctaj bun. Mulțumim pe această cale organizatorului concursurilor biblice, cel care a formulat întrebările pentru fiecare concurs, Silvian Stănescu, dar și familiei lui pentru susținerea acestora și vă invităm să vă alăturați copilașilor în citirea următoarelor capitole din Evanghelia după Matei și să vă încărcați sufletele de hrana Cuvântului lui Dumnezeu.