Masca de ”protecție” - excepție de neconstituționalitate

0 Comentează
Share:

Introducere

Pe scurt. Excepția de neconstituționalitate pe care o ridic vizează două articole din legea nr. 55/2020:

 1. art. 13 - aici apare pentru prima dată, cel puțin după cunoștința mea, în cadrul legal al României termenul de ”mască de protecție” (lipsește însă cu desăvârșire definirea termenului, deși fiind vorba de o ”inovație” ar fi fost cazul ca termenul să fie clarificat) și posibilitatea de a impune purtarea obligatorie a așa numitei ”măști de protecție”, contrar și în disprețul principiului consimțământului liber și în cunoștință de cauză (apărat atât de Convenția de la Oviedo, cât și de alte tratate și convenții internaționale și legi interne). Deoarece acest articol nu are prevăzută nicio sancțiune în lege, acesta a căpătat în mod practic statul de simplă ”recomandare”. Statut pe care însă autoritățile executive ale statului, care sunt implicate în gestionarea pandemiei Covid-19, nu l-au acceptat (de ce oare?!), acestea căutând cu înfrigurare o soluție pentru a ”parca” purtarea obligatorie a așa numitei ”măști de protecție” în ”garajul” altui articol din legea nr. 55/2020 (care să le permită sancționarea cetățenilor), găsind astfel art. 5 alin. (2) litera (d).
  Cum ai putea altfel să impui dictatura nazisto-medicală în România dacă:
  a) nu folosești un simbol vizibil (o mască de ”protecție” cu aspect de botniță) care să transmită, cât se poate de ostentativ și umilitor, tuturor cetățenilor României ideea că libertatea lor s-a terminat (acum nu mai sunt stăpâni nici măcar pe propriul lor chip) și că s-a instalat iarăși dictatura (de data aceasta pe baze medicale);
  b) nu ai posibilitatea să-i sancționezi pe cetățenii de bună-credință care refuză să poarte pe față lor simbolul înrobirii (deoarece le lezează profund demnitatea umană + alte 101 de motive pe care le voi expune mai jos), crezând în continuare că România a fost și mai este încă un stat de drept care le protejează demnitatea umană, drepturile și libertățile garantate de Constituția Românei?!

 2. art. 5 alin. (2) litera (d) – profitând în mod abuziv de lipsa sa de claritate, precizie și previzibilitate anume acest text a ajuns să fie folosit de diverse autorități ale statului pentru a impune purtarea obligatorie a așa numitei ”măști de protecție” (sub sancțiunea contravențională prevăzută la art. 65 și aplicată conform art. 66).

Secțiunea 1

Art. 13 lit. a) din legea nr. 55/2020 este neconstituțional deoarece încalcă următoarele articole din Constituția României:

 1. art. 1 alin. (3) și (5);

 2. art. 21 alin. (1) și (2);

 3. art. 22 alin. (2);

 4. art. 23 alin. (1);

 5. art. 25 alin. (1);

 6. art. 26 alin. (1);

 7. art. 29 alin. (1);

 8. art. 34 alin. (1) și (2);

 9. art. 49 alin. (1);

 10. art. 53.

Prezint pentru orice eventualitate textul art. 13 lit. a) din legea nr. 55/2020:

”Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă”.

(la 06. 11. 2020, Litera a) din Articolul 13, Secțiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din O. G. nr. 192/05. 11. 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06. 11. 2020)

Să tratăm motivele de neconstituționalitate pe rând:

(1) Demnitatea omului

Conform art. 1 alin. (3) din Constituție:
”România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezinta valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului roman și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.”

Art. 13 lit. (a) din legea nr. 55/2020 este neconstituțional pentru că instituirea purtării, în mod obligatoriu, a așa numitei măști de ”protecție” lezează în mod profund demnitatea umană - prin aspectul de botniță, care urățește chipul uman, ascunde identitatea omului și-l forțează pe acesta să se piardă într-o masă amorfă de chipuri dezumanizate.

Demnitatea umană este valoarea de bază a statului român pe care se întemeiază celelalte valori supreme ale sale: drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic. Nu există nimic – dar absolut nimic! - în Constituție care să prevadă nici măcar cea mai mică posibilitate care să permită vreunei autorități a statului român să restrângă sau să afecteze în vreun fel demnitatea umană. Ceea ce înseamnă că art. 53 din Constituție nu poate fi invocat nicidecum ca justificare pentru impunerea unei intervenții în domeniul sănătății (precum este în mod evident purtarea așa numitei măști de ”protecție”) care lezează demnitatea umană; mai ales atunci când această impunere se face în mod forțat, umilitor și în dispreț total făță de principiul consimțământului liber și în cunoștință de cauză, aplicabil în domeniul sănătății; principiu apărat de Codul de la Nurenberg (adoptat în 1947 ca răspuns la practicile medicale naziste care au oripilat lumea civilizată), Convenția de la Oviedo (adoptată în 1997 pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei), precum și alte tratate și convenții internaționale la care România este parte sau legi interne.

Așa cum nu poți să arunci în aer fundamentul unei case fără dărâmarea acesteia tot așa nu mai poți să păstrezi statul de drept dacă lichidezi temelia (valorile supreme în fruntea cărora se află demnitate umană) pe care acesta se bazează.

De ce credeți că demnitatea omului a fost trecută – cu foarte mare înțelepciune îmi permit să adaug eu – în capul listei valorilor supreme alei statului român – atenție! - de drept (nu stalinist, nu nazist, nu totalitarist)?

Unu, pentru că omul reprezintă, spre deosebire de animale, coroana creației lui Dumnezeu, fiind creat după chipul și asemănarea Sa:

”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” Geneza 1: 27

Doi, pentru că pentru răscumpărarea omului a fost plătită jertfa supremă:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3: 16

Trei, pentru că se cunoaște din istorie – or se știe că cine nu învață din istorie va fi nevoit să-i repete greșelile – că, ca într-un șir de piese de domino, atunci când pică prima piesă (demnitatea umană), atunci în curând vor pica - una după alta, în mod inevitabil - și restul pieselor:

 • drepturile și libertățile cetățenilor;

 • liberă dezvoltare a personalității umane;

 • dreptatea și pluralismul politic.

Și dacă demnitatea omului ține de însăși ființa statului român, fiind prima dintre valorile sale supreme, se nasc următoarele întrebări:

 1. De ce este batjocorit românul într-un hal fără de hal în ultima vreme?

 2. De ce i se impune – contrar voinței, conștiinței și a sănătății sale – așa numita mască de ”protecție” care îi lezează profund, prin aspectul de botniță, demnitatea umană?

 3. Cu ce drept i se bagă românului pe gât o mască de ”protecție” care – potrivit convingerilor sale intime – are, asta în cazul cel mai bun, tot atâta utilitate pentru sănătatea sa cât și frecția la piciorul de lemn?

 4. Cu ce drept îl obligi pe cetățeanul român să poarte așa numita mască de ”protecție” dacă aceasta îi aduce aminte, în latura sa simbolică, de steaua lui David, pe care evreii trebuiau să o poarte în mod obligatoriu, la ordinul naziștilor care le construiau de zor lagărele de concentrare și gazare?

Formula îngenuncherii unei națiuni (în cazul de față, cu părere de rău... a României):

 1. Găinii i se taie mai întâi capul – demnitatea umană.

 2. Găinii i se taie apoi aripile – drepturile și libertățile cetățeanului.

 3. Găinii i se taie și picioarele – libera dezvoltare a personalității umane și dreptatea (vedeți cazul Rusiei unde mai nou sala de judecată se află direct în clădirea poliției! Vrea cumva și România să ajungă tot acolo?!).

 4. Ce a mai rămas?! Au mai rămas penele de jumulit – pluralismul politic.

După care – poți să reciți balada mioriței laie-laie-bucălaie vărsând lacrimi de crocodil până ți-or ieși ochii din cap... dacă tot ești orb și nu vezi ceea ce se întâmplă în fața ta... că tot nu vei mai putea repara nimic – statul de drept, democratic și social, cu numele mândru de România, a devenit istorie! Vi se pare neplauzibil?! Uitați-vă puțin în istorie. Câte națiuni și câte imperii nu au devenit praf și pulbere?!

(2) Precizie, claritate și previzibilitate

Art. 1 alin. (5) din Constituție:
”În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.”

Art. 13 lit. (a) din legea 55/2020 este neconstituțional deoarece nu respectă criteriile de exigență - precizie, claritate și previzibilitate - care se impun la redactarea unei legi. Iată pasajul din Decizia nr. 457/2020 a CCR, cu privire la nevoia ca legea să fie clară, predictibilă și previzibilă (decizie ce este în acord cu practica europeană în materie):
”În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a subliniat că art. 1 alin. (5) din Constituție consacră principiul respectării obligatorii a legilor. Pentru a fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie să îndeplinească anumite cerințe de
precizie, claritate și previzibilitate, astfel încât acești destinatari să își poată adapta în mod corespunzător conduita. De principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate, care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat (Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010; Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011; Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015).

Respectarea legilor este obligatorie, însă nu se poate pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară, precisă și previzibilă, întrucât acesta nu își poate adapta conduita în funcție de ipoteza normativă a legii. De aceea, legiuitorul trebuie să manifeste o deosebită atenție atunci când adoptă un act normativ (Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014). O dispoziție legală trebuie să fie precisă, neechivocă, să instituie norme clare, previzibile și accesibile, a căror aplicare să nu permită arbitrarul sau abuzul (Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015).”

Concluzia nu poate fi decât una: nimic, dar absolut nimic din ceea ce conține legea nr. 55/2020 cu privire la purtarea așa numitei ”măști de protecție” nu îndeplinește cerința de precizie, claritate și previzibilitate enunțată de Curtea Constituțională a României. Pentru a întări și mai mult această concluzie vin cu următoarea listă de întrebări (pe care legea 55/2020 le provoacă, însă la care nici măcar nu încearcă să răspundă):

 1. Având în vedere că este o ”inovație” totală în spațiul legal și social al României, se pune pe bune întrebarea ce este o mască de protecție? Da, am văzut și eu oameni pe stradă cu fel de fel de acoperitoare faciale (de toate formele, culorile și materialele). Însă pot fi numite acele cârpe – așa le văd eu... și nu sunt deloc un caz singular în România! - care acoperă fața ”măști de protecție”? De ce le poartă oamenii? Pentru că sunt convinși că îi protejează (în baza unui sentiment placebo de falsă protecție indus, în mod subtil, de către aparatul neobosit de propagandă) sau mai degrabă de frica abuzului polițienesc și a amenzilor cocoșante?

 2. Cum se definește? Ce proprietăți și caracteristici are? Ce standarde de calitate trebuie să respecte?

 3. Și – foarte-foarte important! - ce dovezi există că așa numita ”mască de protecție” chiar protejează și nu este – de fapt - o simplă și banală schemă de îmbogățire rapidă pe seama a milioane de oameni simpli păcăliți, cărora li se induce în mod sistematic – zi de zi și fără niciun pic de scrupule - un simțământ de frică irațională (atât de necesar pentru mințile bolnave care vor să instaureze – a câta oară în istorie?! – o nouă formă de dictatură, de data aceasta pe bază medicală)?

 4. Ce garanții de protecție împotriva unor viruși microscopici, extrem-extrem de mici (precum este Sars-Cov-2), oferă? Poate trece o furnicuță prin ochii de la gardul de sârmă? Cu mare ușurință! Va trece țânțarul printre spațiile libere din plasa porții de fotbal de pe stadion? Fără nicio piedică! Nu acestea sunt și proporțiile – în funcție de gradul de porozitate al așa numitei ”măști de protecție” – dintre porii măștii și dimensiunile microscopice ale virusurilor? Și atunci cum ne protejează?!
  Iar în afară de porii așa numitei ”măști de protecție” virușii nu pot
  oare să treacă și prin ocolirea totală a măștii? De exemplu, pe lângă nas, în momentul în care omul trage aer în piept (aerul se mișcă cu precădere pe acolo unde întâmpină rezistența cea mai mică – acestea sunt noțiuni elementare de fizică – ceea ce înseamnă că probabil 40 - 50% din aerul ajuns în plămâni va ajunge acolo prin ocolirea totală a măștii).
  Și nu în ultimul rând cum ne protejează așa numita ”mască de protecție” atâta timp cât aceasta lasă ochii total expuși la circulația aerului (dinamica căruia este extr
  em de greu de anticipat)? Ce înseamnă ca dimensiune un virus raportat la dimensiunea unui ochi uman? Încercați să vizualizați o minge în fața unei porți de dimensiunea unui stadion! Ce șanse are mingea să intre în acea poartă imensă dacă se întâmplă să se miște în direcția porții?! Aș îndrăzni să spun că probabilitate este foarte mare. Cine poate contrazice această afirmație?!

 5. Cine plătește în situația în care - în mod cât se poate de previzibil - acele garanții de ”protecție” nu se materializează în viața reală, iar persoana (care este obligată în mod forțat și contrar voinței sale să poarte așa numita ”mască de protecție”) nu numai că se infectează cu virusul, ci își agravează sănătatea și mai mult prin expunerea la riscurile și consecințele care decurg din purtarea unei măști care – haidem să spunem lucrurilor pe nume! - sunt de cele mai multe ori și neconforme, și infecte?

 6. Ce studii s-au făcut în România, după criteriile și standardele cele mai riguroase din punct de vedere științific, de către echipe de cercetători, a căror calificare profesională și probitate morală să fie dincolo de orice dubiu, care să dovedească - fără drept de apel - utilitatea așa numitei ”măști de protecție” nu într-o sală de operație (unde se întrunesc o serie de condiții cu totul speciale: totul este sub control permanent; nu intră acolo decât personalul special calificat; totul este dezinfectat; totul este steril; încălțăminte, îmbrăcăminte speciale, fluxul aerului orientat dinspre pacient spre exterior, etc), ci la scara unei întregi țări, cu oameni extrem de diferiți (unii sunt copii - discernământ scăzut, alții sunt bătrâni; unii sunt sănătoși, alții sunt bolnavi; unii sunt foarte bine educați, alții sunt analfabeți funcționali; unui sunt mai bogați, alții sunt săraci - cei bogați pot să-și permită baxuri întregi de măști de cea mai bună calitate, pe care să le schimbe din oră în oră; cei săraci își permit doar o singură mască pe lună, pentru a evita amenda dată de poliție; ce protecție îți mai oferă o mască infectată și super-infectată cu tot felul de bacterii și microbi pe care o porți, zi de zi, timp îndelungat; etc)?
  Am căutat un astfel de studiu făcut în România, însă nu l-am găsit! Tot ce am reușit să găsesc au fost rezultatele unui studiu efectuat recent în Danemarca pe un eșantion de vreo 6000 de oameni (din care jumătate au purtat masca, iar cealaltă jumătate nu): ambele grupuri s-au infectat de covid-19 în proporții egale, diferențele dintre ele nefiind semnificative din punct de vedere statistic. Dacă așa stau lucrurile – și, până la proba contrarie, așa stau, fie că ne place, fie că nu ne place - atunci de ce să obligăm toată lumea să poarte o ”mască de protecție” care ne duce la ideea - din ce în ce mai pregnantă! - că nu ne ajută la nimic? Doar ca să-i îmbogățim pe unii profitori de ocazie?! Am văzut pe Internet că de la începutul pandemiei covid-19 în România și-ar fi făcut apariția – atenție! - nu mai puțin de un miliard de măști. Bani frumoși, nu-i așa?! Cum rămâne însă cu poluarea mediului înconjurător? Unde se vor duce toate acele măști? Nu este zi în care să nu fi văzut măcar 4-5 măști aruncate pe jos (pe scara blocului, pe stradă, pe aleele din parc – le vezi peste tot).
  Sursa: https://www. acpjournals. org/doi/10. 7326/M20-6817

 7. Cum se poartă? Ce acoperă? Barba? Gura? Nasul? Ochii? Fundul (pârțurile acelea zgomotoase – să-mi fie cu iertare însă așa se numesc în mod popular, iar denumirea medicală a ”fenomenului” nu o știu - și urât mirositoare nu vor fi conținând și ele viruși din aceștia Sars-Cov-2 și atunci de ce să nu ne punem și niște pemperși la fund pentru o și mai mare ”siguranță”)?

 8. Ce efecte adverse are purtatul așa numitei ”măști de protecție” și ce riscuri prezintă pentru sănătate?
  -
  Acnee și iritarea pielii (”Maskne” – un nou termen inventat pentru descrie o nouă problemă de sănătate)?
  - Ridare și pierderea frumuseții (v-ar plăcea să trăiți într-o lume în care femeile sunt una mai urâtă decât cealaltă)?
  -
  Reducerea oxigenării organismului în paralel cu creșterea concentrației de bioxid de carbon, cu efecte negative asupra sistemului imunitar, efectele fiind cu atât mai grave cu cât este vorba de cei care suferă de afecțiuni la plămâni (dureri de cap, amețeală, dificultăți de respirație)?
  -
  Risc crescut de boli respiratorii datorat unei combinații de factori: reținerea umezelii urmată de dezvoltarea bacteriilor în acel mediu umed, reutilizarea măștii și filtrarea deficitară?
  - Cauzarea unei guri uscate (masca forțându-te să respiri pe gură, ceea ce duce la uscarea cavității bucale), cu agravarea problemelor dentare și orale?
  - Intoxicarea cu diversele substanțe toxice care intră în componența așa numitelor măști de ”protecție” sau cu care acestea sunt tratate (formaldehidă, bronopol, dioxid de titan, oxid de etilenă, etc.), care să ducă, într-un orizont de timp mai mic sau mai mare, la dezvoltarea unor boli respiratorii și chiar al cancerelor de plămâni?
  - Agravarea problemelor de ordin psihic prin cultivarea unui sentiment de frică copleșitoare
  ca rezultat al prezenței pe chip - zi de zi, zi de zi, zi de zi – a așa numitei măști de ”protecție” cu rezultate extrem de negative în planul creșterii ratei de suicid a populației, precum și a manifestărilor negative din sânul familiei și a societății (certuri, conflicte, violență verbală și fizică, etc)?

 9. Aburii aceia care ies de sub mască și ajung în ochi și care pot să conțină fel de fel de lucruri de nedorit să ajungă în ochii (bacterii, microbi, viruși) ce efect vor avea asupra acestora? Nu vor afecta grav vederea ochilor? Jetul de aer care iese pe nas se duce în jos, protejând – în mod înțelept – ochii. Așa creează Dumnezeu orice lucru – în mod înțelept. De ce dorim cu tot dinadinsul să-i inversăm direcția?! Cine va plăti dacă se va descoperi că oamenii și-au afectat sau – chiar și mai grav! - și-au pierdut vederea din cauza jetului de bacterii, microbi și tot felul de viruși care ajung – iarăși și iarăși – în ochii oamenilor?

 10. Impunând un act medical – contrar voinței și a consimțământului liber exprimat de pacient (statut pe care se încearcă din greu să fie impus chiar și oamenilor sănătoși) – oare nu ne jucăm cu focul, riscând să ne transformăm peste noapte într-o societate guvernată de un regim nazist de factură medicală care va repeta ororile medicale din timpul celui de-al doilea război mondial?

 11. Cum rămâne cu Convenția de la Oviedo (care a fost concepută în mod expres pentru a ne proteja, printre altele, și de ororile medicale naziste), pe care România a ratificat-o? O denunțăm și pe aceasta, transformându-ne imediat într-un stat nazist? Art. 5 al Convenției de la Oviedo stipulează:
  “O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată
  și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privința scopului şi naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să își retragă consimțământul”.

 12. Cum rămâne cu legea drepturilor pacientului din România? Conform art. 13 din legea nr. 46/2003 orice pacient are dreptul să oprească orice intervenție medicală asupra corpului său, aceasta putându-se efectua doar în baza consimțământului său dat în mod liber și în cunoștință de cauză.

 13. Cum rămâne cu Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, care prevede la art. 2: ”Orice persoană are dreptul la integritate fizică: în domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special: consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu prevederile prevăzute de lege… ”?

 14. Cum rămâne cu Convenția CEDO, care la art. 8 stipulează: ”Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.” Dreptul la propria imagine este inclus în dreptul la respectarea vieții private? Acest lucru reiese din hotărârea tribunalului administrativ de la Strasbourg, din 8 iulie 2020.

 15. Cum rămâne cu fenomenul infracțional pentru care purtatul măștii în public este precum un balon de oxigen?

 16. Cine va răspunde de furtișagurile și tâlhăriile comise la umbra purtatului de ”măști de protecție”?

 17. Cine va răspunde de faptele infractorilor care, profitând de faptul că masca de ”protecție” îi ajută să-și ascundă identitatea, vor deveni și mai agresivi în activitatea lor de răpire și traficare a copiilor, a adolescenților și a femeilor (pentru a-i supune la batjocora și tortura pedofiliei, prostituției și prelevării de organe)?

 18. Cum credeți, de exemplu,ar putea să se simtă o femeie care vine seara de la muncă (este iarnă, noaptea vine foarte devreme în această perioadă a anului) și îi iese în cale, pe o alee slab iluminată, un bărbat bine făcut, cu umerii lați, care are în picioare încălțăminte de culoare neagră, pantaloni negri, geacă neagră, căciulă neagră pe cap care îi coboară pe frunte până la sprâncene și – dacă parcă nu era suficient – mai are și o mască – ghiciți de ce culoare?! - neagră pe față care îi acoperă, cu excepția ochilor, toată fața? Mască pe care – atenție! - nimeni, dar absolut nimeni, nici măcar polițiștii sau jandarmii nu-i cer să o dea jos. Ba dimpotrivă polițiștii și jandarmii sunt primii care cer, pe ton imperativ, de la toată lumea să o poarte. Iar cine nu se conformează, nu contează că are o sută și unul de motive perfect legale pentru aceasta, este amendat imediat, fără prea multe discuții (în mod abuziv și nelegal, cel puțin aceasta este convingerea mea, pe care cred că, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi putea să o susțin cu vârf și îndesat în cuprinsul acestui document). Credeți cumva că această descriere este un rod pur al imaginației? Nicidecum! Am văzut astfel de oameni, acoperiți în negru din cap până în picioare, inclusiv fața, atât pe stradă, cât și în parcuri. Nu o singură dată, ci de mai multe ori!

 19. Cine va răspunde dacă se vor înmulți cazurile de violuri încurajate de portul așa numitei ”măști de protecție”?

 20. Care va fi efectul asupra fibrei societății pe termen mediu și – mai ales – pe termen lung? Nu ne va face cumva mai răi? Nimănui nu-i dă de bănuit agresivitatea extremă cu care se manifestă – deocamdată verbal – adepții noii religii Covid care își înfierează cu mânie proletară și vehemență extremă oponenții pe forumurile de discuții de pe Internet? De ce credeți că – în timpurile străvechi, din care bine ar fi să învățăm (căci cine nu învață din istorie, este obligat să-i repete greșelile) – își puneau călăii cagula pe față?!

 21. Care va fi efectul portului așa numitei ”măști de protecție” asupra copiilor? Ce urme vor lăsa în mintea și în psihicul lor? Nu-i va determina cumva să fie mai răi?
  Într-o cercetare din 1979 psihologii de la Universitatea Purdue au urmărit 58 de copii în timpul sărbătorii de Halloween, unii dintre ei purtând mască. Copiilor li s-a spus că au voie să ia fiecare doar câte două bomboane din bol, însă ”copiii care purtau mască au fost mult mai predispuși să ia mai multe bomboane decât li se s-a permis: 62% dintre copiii cu mască au încălcat regula care îi limita la 2 bomboane, comparativ cu 37% din copiii a căror față era neacoperită”.
  Sursa: Is Wearing Masks Making Us Meaner? Revista Evie

 22. Nu în ultimul rând, cum rămâne cu drepturile și libertățile garantate de Constituția României, care nu au fost gândite doar pentru vreme bună (când totul este doar soare și ciripit de păsărele), ci mai ales pentru vremea rea (atunci când se adună nori negri pe cer și bate un vânt năprasnic, siberian, care vrea să aducă dictatură, suferință și moarte)?

Îmi întemeiez întrebările de mai sus inclusiv pe dreptul persoanei de a avea acces la informații de interes public (care potrivit art. 31 din Constituție nu poate fi îngrădit), precum și pe art. 5 din Convenția de la Oviedo (potrivit căruia persoana vizată de o intervenție în domeniul sănătății are dreptul, înainte de a-și da consimțământul liber și în cunoștință de cauză, să fie înformată cu privire la natura și scopul intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor).

(3) Accesul liber la justiție

Art. 13 lit. (a) din legea 55/2020 este neconstituțional pentru că creează o barieră în calea accesului liber la justiție.

Art. 21 alin. (1) și (2) din Constituția României:
”(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Încercați însă să intrați într-o judecătorie fără să purtați pe chip simbolul acceptării și supunerii față de noua dictatură nazisto-medicală și vedeți dacă polițiștii și jandarmii de la intrare vă vor permite accesul!

Puteți să invocați oricâte articole constituționale doriți - inclusiv cel care spune că nicio lege nu poate îngrădi accesul liber la justiție (sic!), puteți să invocați orice tratate și convenții la care România este parte (cum ar fi, de exemplu, Convenția de la Oviedo art. 1, 2 și 5), care potrivit art. 20 din Constituție au prioritate față de legile interne în caz de neconcordanță... vi se va da dreptate (cum ar putea fi altfel din moment ce aveți o justificare acoperită perfect în normele legale în vigoare?!), însă accesul nu vi se va permite (ordinul nu se discută, ordinul se execută). Ce înseamnă acest lucru?!

Ceva extrem... extrem... extrem de grav – masca de ”protecție” cu aspect de botniță a îngenunchiat, în fapt, statul de drept al României.

În fond și definitiv nu acesta a și fost scopul ascuns, urmărit de dușmanii României, care insistă atât de mult pe purtarea ei?! Fără de acces liber și neîngrădit la sistem just și echitabil de justiție (în orice situație și în orice caz, chiar și pe timp de război, chiar și pandemia pandemiilor) poți să vorbești de orice numai nu de un stat de drept!

(4) Tratament inuman și degradant

Art. 13 lit. (a) din legea 55/2020 este neconstituțional deoarece supune întreg poporul român (care potrivit Constituției este singurul căruia îi aparține suveranitatea) la un tratament degradant.

Art. 22 alin. (2) din Constituție conține următorul text:
”Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.”

Observați, vă rog, cu ce cuvânt începe – este foarte important! - aliniatul precedent. Începe cu ”nimeni”. Ce înseamnă aceasta? Nici mai mult, nici mai puțin că acest drept nu admite ABSOLUT NICIO EXCEPȚIE. Nimeni – dar absolut nimeni – din cei peste 20 de milioane de cetățeni ai României nu poate fi, conform legii supreme a țării, să fie supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. Neadmițând nicio excepție, acest drept nu se supune în niciun fel art. 53 din Constituție care încă din titlul său - ”Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți” – sugerează foarte clar că DOAR unele drepturi pot fi limitate și restrânse, nicidecum toate.

Or impunerea purtării obligatorii a așa numitei ”măști de protecție”:

 1. care – hai să o recunoaștem încă o dată! - are aspect de botniță. Cui, în afară de animale, li se pune, în mod forțat, un obiect care să le acopere gura?! Îmi vine în minte un singur răspuns: Leproșilor! ”Leprosul, atins de această rană, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol; să-și acopere barba și să strige: ‘Necurat! Necurat!’” Leviticul 13:45. Atâta tot că leproșilor li ce cerea, prin lege, să-și acopere barba (în unele traduceri: gura, vezi KJV) abia după ce au fost examinați, de preoți, și declarați leproși (pe baza unor simptome clare și vizibile, precum și a unei evoluții urmărite în timp), nicidecum apriori (pe baza unor suspiciuni care nu au absolut nicio dovadă convingătoare sau a unor teste automate care suferă masiv de deficit de credibilitate) sau în mod preventiv (de dragul ”binelui comun” pe baza raționamentului că s-ar putea să fie un ”lepros asimptomatic”). Este România plină de lepră (simbol fizic repulsiv al păcatului), în lung și-n lat, așa încât să fim nevoiți cu toții să ne acoperim gurile?!

 2. care contravine în mod flagrant însuși scopului și obiectului Convenției de la Oviedo, ratificată de România, care la art. 1 ”protejează demnitatea și identitatea ființei umane și garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale față de aplicațiile biologiei și medicinei”. Prin acoperirea, cu forța și prin constrângere, a chipului... omului i se neagă și identitatea (forțându-l să se topească într-o masă amorfă de chipuri difuze acoperite de măști), și demnitatea (prin aspectul urât, dizgrațios, de botniță al măștii);

 3. care acoperă, urâțește și dezumanizează chipul omului, om care, potrivit Sfintelor Scripturi, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Amintesc aici că potrivit art. 29 din Constituție ”Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale.”;

 4. care este dispensată în mod coercitiv, brutal și foarte umilitor – sub amenințarea amenzilor, bastoanelor și a pistoalelor structurilor de forță ale statului – de către un personal care – haidem să o spunem și pe această – se întâmplă să aibă mari lacune și carențe chiar în aria pentru care a fost calificat, domeniul legii, și atunci la ce lucru bun am mai putea noi să ne așteptăm de la acesta atunci când ajungem pe un alt teren – terenul medicinii – unde, în vasta majoritate a cazurilor, acest ”personal medical” cu epoleți nu are nicio pregătire de specialitate care să-l califice pentru ”recomandarea” unor acte medicale, să răspundă la întrebările legate de efectele adverse ale actului medical pe care îl impune imperativ, fără drept de apel, care nu are abilitățile de comunicare și răbdarea necesară pentru a lucra cu oamenii, care – iată se mai întâmplă și această! - poate fi predispus la abuz și arbitraru.
  Amintesc un caz real, la care a fost martoră soția mea (la data de 10 decembrie 2020). Scena a fost destul de elocventă: pe o stradă aproape pustie mergeau doi oameni – după toate aparențele un soț și o soție – soțul își întărea sistemul imunitar respingând aerul curat lăsat de Dumnezeu, soția, o ființă a cărei voință a fost învinsă de ispita viciilor, își umplea plămânii cu fumul de țigară; a apărut brusc o mașină de poliție, soțul și-a ridicat imediat masca de sub bărbie, era însă prea târziu, polițistul îl observase deja că nu purta masca ”regulamentar” și, apropiindu-se agale, cu un mers care denota foarte multă aroganță, a trecut, fără prea multe discuții, la aplicarea legii (în maniera în care acesta a înțeles-o). Cine credeți că a fost amendat? Soțul ”Da”. Soția ”Nu”. Viciul femeii se pare că a atins o coardă sensibilă în inima polițistului, nu însă și nevoia de sănătate – care vine ca urmare a respirării unui aer curat – a bărbatului ei; și uite cum viciul a ajuns să fie pus mai pe sus decât virtutea! viciul fiind o scuză perfectă pentru a te scuti de o amendă, iar virtutea fiind doar o faptă agravantă;

 5. care se face în dispreț total față de principiul fundamental al unei societății democratice cu aplicare în domeniul sănătății: CONSIMȚĂMÂNTUL LIBER ȘI ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ - opțiunea de a spune atât Da, cât și Nu - exprimat în mod liber și neconstrâns de nimeni și nimic de către o persoană conștientă, cu discernământ și în deplinătatea facultăților sale mintale, după ce a cântărit cu atenție toate argumentele Pro și Contra și cu posibilitatea de a-și retrage oricând consimțământul dat (principiu care a fost consacrat, pe de-o parte, într-o mulțime de tratate și convenții internaționale pe care România le-a ratificat, iar, pe de cealaltă parte, în legislația internă). Dacă acest principiu nu mai este respectat, atunci cum mai poate statul român să garanteze dreptul la ocrotirea sănătății (stipulat la art. 34 alin (1) din Constituție)?!

 6. care neagă discernământul întregii populații adulte din țară - mai trebuie dovedit că acest lucru este un tratament degradant, dus până la extremă?! - populație care este tratată ca niște copii fără minte, cărora trebuie să li se spună, precum unor ființe cu capacități reduse de gândire, ce este Bine și ce este Rău, fără să i se ofere posibilitatea de a ieși din perimetrul țarcului impus de autoritatea ”supremă”, a cărei judecată este ridicată la nivelul divinității, nemaiputându-se face niciun apel împotriva ei (sic!), aceasta fiind unica deținătoare a adevărului absolut” ce ne călăuzește pe culmile glorioase ale viitorului luminat” (puteți desigur să adăugați și alte lozinci din acesta sforăitoare cu iz comunisto-nazisto-stalinist mult și bine, însă la ce v-ar folosi?!)

și înseamnă supunerea a milioane și milioane de cetățeni români la un tratament inuman și degradant.

(5) Libertate

Art. 23 alin. (1) din Constituția României are următorul conținut:
”Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”

Art. 13 lit. (a) din legea 55/2020 este neconstituțional deoarece jefuiește fiecare cetățean (luat în mod individual) și poporul român (luat ca întreg) de lucrul cel prețios pe care îl poate avea un popor: LIBERTATEA.

Despre ce fel de libertatea ”inviolabilă” mai poate fi vorba dacă cetățeanul român a fost redus la starea cea mai batjocoritoare cu putință în care acesta nu (mai) este stăpân nici măcar pe propriul său chip, fiind obligat – contrar voinței sale, contrar binelui și a intereselor sale, contrar sănătății sale, contrar propriilor sale convingeri, contrar aspirațiilor sale spre libertate – să poarte așa numita mască de „protecție” cu aspect de botniță care îi lezează profund demnitatea umană?!

Este oare acceptabil... este oare justificat... este oare înțelept.... ca în numele Siguranței să renunțăm la Libertate?!

Iată cum a răspuns Benjamin Franklin la această întrebare:

"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." ”Cei care ar renunța la Libertatea esențială, pentru a cumpăra un pic de Siguranță temporară, nu merită nici Libertatea, nici Siguranța.”

Adevărul este că Siguranța nu poate fi cumpărată nicidecum prin jertfirea Libertății. Iar cei care – sub imboldul copleșitor al Fricii de care se lasă biruiți - renunță la Libertate de dragul Siguranței vor descoperi, mai devreme sau mai târziu, cu un gust mai amar decât pelinul... că au pierdut și Libertatea și Siguranța!

Fricoșii nu am nimic de câștigat, au în schimb totul - dar absolut totul! - de pierdut. Priviți cu atenție, cu foarte-foarte mare atenție, următoarea profeție apocaliptică. Observați cine sunt cei care se află în fruntea listei celor care vor arde în iad.

6 Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții.
Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu.
8 Dar cât despre
fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” Apocalipsa 21:6-8

De ce fricoșii sunt primii care vor arde în iad?

 • Pentru că sunt lași.

 • Pentru că sunt trădători.

 • Pentru că, de dragul a 30 de arginți, sunt gata să-și vândă și mama, și tata, și neamul, și chiar pe proprii lor copii!

(6) Libera circulație și viața privată

Art. 25 alin. (1) din Constituție:
”(1) Dreptul la liberă circulaţie, în țară și în străinătate, este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept.”

Art. 26 alin. (1) din Constituție:
”(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată.”

Despre ce circulație liberă și despre ce viață privată mai poate fi vorba dacă cetățeanul este obligat să apară în public precum o sperietoare de ciori fricoasă (din cauza așa numitei măștii de ”protecție” cu aspect de botniță)?!

(7) Libertatea conștiinței

Art. 29 alin. (1) din Constituție are următorul conținut:
”Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale.”

Purtarea obligatorie a unei măști de ”protecție” - atât de către cei bolnavi, cât și de cei sănătoși – vine în contradicție flagrantă cu învățăturile Marelui Medic, Isus Hristos, care nu a lăsat nicio umbră de îndoială cu privire la cine are și cine nu are nevoie de doctori:

Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Matei 9:11

Isus Hristos afirmă cât se poate de clar că cei sănătoși nu au nevoie de doctor (prin urmare nu au nevoie nici de sfatul acestora cu privire la purtarea așa numitei măști de ”protecție”). Satana, tatăl minciunii, vine și îl contrazice insistând pe faptul că toți oamenii – atât cei bolnavi, cât și cei sănătoși – trebuie să poarte pe chip lor masca de ”protecție”. De cine dintre cei doi – Isus Hristos sau Satana – trebuie să asculte creștinul?! Să răspundă fiecare potrivit cu propriile sale convingeri. În ceea ce mă privește însă rămân la ceea ce este scris:

”Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriților, în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” Iosua 24:15

(8) Ocrotirea sănătății

Art. 34 alin. (1) din Constituție are următorul conținut: ”Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.”

Instituirea purtării obligatorii a așa numitei măști de ”protecție” este neconstituțională deoarece, într-o manieră subtilă și extrem de perversă, atacă – culmea... în numele protejării sănătății! - însăși temeliile/principiile pe care se bazează ocrotirea sănătății într-un stat de drept.

Despre ce principii este vorba? Ca răspuns la experimentele și practicile medicale naziste din timpul celui de-al doilea război mondial lumea civilizată a adoptat Codul de la Nürnberg, care consacră principiul consimțământului liber și în cunoștință de cauză.

Mai mult decât atât, cu același scop de a proteja drepturile omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, statele membre ale Consiliului Europei, alte state și Comunitatea Europeană au semnat în 1997 Convenția de la Oviedo.

Instituirea purtării obligatorii a unei măști de ”protecție” încalcă articolele 1, 2 și 5 din Convenția de la Oviedo, care au următorul conținut:

”CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1: Scopul și obiectul
Părțile la această convenție protejează demnitatea și identitatea ființei umane și garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale față de aplicațiile biologiei și medicinei. Fiecare parte va lua în legislația sa internă măsurile necesare pentru a da efect dispozițiilor prezentei convenții.

Art. 2: Întâietatea ființei umane
Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei.

CAPITOLUL II: Consimțământul
Art. 5: Regula generală
O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.
Această persoană primește în prealabil informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor.
Persoana vizată poate în orice moment să își retragă în mod liber consimțământul.”

Art. 1 din Convenția de la Oviedo protejează demnitatea și identitatea ființei umane. Purtarea obligatorie a așa numitei măști de ”protecție” dimpotrivă le lezează.

Art. 2 din Convenția de la Oviedo afirmă principiul conform căruia interesul și binele ființei umane TREBUIE să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. Aceasta pentru a ne proteja de pericolul totalitarismului care – după cum se știe – s-a servit întotdeauna de principiul promovării ”binelui comun” pentru a oprima și a nimici, la scara largă, milioane și milioane de indivizi. Purtarea obligatorie a unei măști de ”protecție” dimpotrivă pune interesul unic al societății deasupra interesului și a binelui individului. Nu este aceasta o revenire la totalitarism? Care vor fi roadele?! Nu vor fi aceleași: oprimare, suferință și moarte?! Nu a spus A. Einstein că ”Nebunia este să faci exact același lucru iarăși și iarăși și să te aștepți la rezultate diferite.”?!

Art. 5 din Convenția de la Oviedo oferă libertate individului să se supună intervențiilor din domeniul sănătății doar după ce și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză, fiind în prealabil informat cu privire la scopul și natura intervenției, precum și cu privire la consecințe și riscuri. Instituirea purtării obligatorii a unei măști de ”protecție” neagă principiul consimțământului liber și în cunoștință de cauză consacrat de Convenția de la Oviedo, înlocuindu-l cu un principiu specific medicinei naziste: principiul obligării forțate (sub amenințarea amenzilor, a bâtelor și, în ultimă instanță, a pistoalelor cu care sunt dotate forțele de ordine, transformate între timp în forțe de represiune).

Amintesc că potrivit art. 20 din Constituția României, în caz de neconcordanță, reglementările internaționale au prioritate față de legile interne.

Art. 34 alin. (2) nu poate justifica suprimarea principiului consimțământului liber și în cunoștință de cauză. Statul este obligat, potrivit Constituției, să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Însă ”măsurile” acestea trebuie – așa cum se spune la români – să aibă măsură! Atunci când ”măsurile” ne conduc pe terenul medicinei naziste – care sub pretextul protejării sănătății publice suprimă principiul consimțământului liber și în cunoștință de cauză, înlocuindu-l cu principiul obligării forțate - atunci nu mai vorbim de măsuri de protejare a sănătății publice, ci de dictatură nazisto-medicală. Așa ceva este profund neconstituțional.

Nu în ultimul rând, un stil de viață sănătos se bazează pe opt piloni. S-au scris multe cărți pe această temă și probabil că se vor mai scrie multe altele. Eu mă voi limita doar să le enumăr, eventul să adaug mici explicații. Cei 8 piloni ai stilului de viață sănătos sunt:

 1. Nutriție sănătoasă – bazată pe o bogăție variată de fructe, legume, cereale, nuci și semințe la care se pot adăuga, cu mare grijă și atentă ponderație, alimente de origine animală (ouă, lactate, pește, carne).

 2. Exerciții fizice – omul a fost făcut pentru mișcare. Mișcarea păstrează tonusul viguros al corpului și al minții, conferind optimism și sete de viață. Mișcarea viguroasă ajută totodată și la menținerea greutății în limite normale. Amintesc cu această ocazie că unul dintre riscurile de îmbolnăvire cu covid-19 este tocmai greutatea corporală supraponderală.

 3. Apă – apa este esențială pentru susținerea vieții, cu condiția ca să i se ofere organismului, la timpul necesar, cantitatea necesară de apă curată.

 4. Soareexpunerea la soare este necesară atât pentru generarea vitaminei D, cât și pentru starea de bine a psihicului uman.

 5. Temperanță – folosește lucrurile bune cu înțelepciune, moderație și temperanță, iar pe cele rele (alcool, țigări, droguri, etc) elimină-le complet din viața ta.

 6. Aer curat – este foarte important pentru menținerea sănătății să dai ocazie plămânilor tăi să respire din plin – liber și nestingherit de nimeni și nimic – aer curat. Aerul curat accelerează toate procesele regenerative din organism. Ori de câte ori ai ocazia să te plimbi într-un parc, într-o pădure, la munte – nu o pierde. Chiar și aerul de afară, mai ales pe timp de iarnă, este mai bun și mai curat decât aerul stătut din locuința ta.

 7. Odihnă – cel puțin 8 ore somn odihnitor în fiecare noapte, plus vacanțe și concedii care să-ți permită să te deconectezi de stresul de zi cu zi.

 8. Credință în Dumnezeu – credința în Dumnezeu, bazată pe Sfintele Scripturi, nu poate fi înlocuită de nimeni și de nimic de pe fața pământului. Aceasta dă sens și direcție vieții. Oferă răspuns la cele mai presante și tulburătoare întrebări. Oferă alinare în suferință. Te asigură de dragostea nemărginită a unui Dumnezeu care ”și-a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.

Purtatul așa numitei ”măști de protecție” contravine în mod brutal principiilor de sănătate prezentate mai sus, intrând în contradicție cu:

 • principiul de sănătate nr. (2) ”Exerciții fizice” – încercați să alergați în timp ce aveți așa numita ”mască de protecție” pe față și veți vedea că vă cam lipsește aerul!

 • Principiul de sănătate nr. (3) ”Soare” – purtarea așa numitei ”măști de protecție” împiedică expunerea la soare în vederea generării vitaminei D; fapt cu atât mai grav mai ales în lunile sezonului rece, când din cauza hainelor purtate împotriva temperaturii reci de afară, tot ceea ce poți expune la soare este fața și mâinile. Iată rezultatele unui studiu științific făcut recent: ”Vitamin D deficiency on admission to hospital was associated with a 3.7-fold increase in the odds of dying from COVID-19, according to an observational study looking back at data from the first wave of the pandemic.” Sursa: https://www.medscape.com/viewarticle/942497
  Carența de vitamina D a fost asociată cu o creștere de – atenție! - 3,7 ori a probabilității de a muri de Covid-19!!!

 • principiul de sănătate nr. (6) ”Aer curat” – așa numita ”mască de protecție” obturează accesul liber și nestingherit al aerului curat spre plămâni, forțând totodată plămânii să respire un aer viciat, suprasaturat în bioxid de carbon, ceea ce are un efect negativ asupra organismului și a sistemului său imunitar;

 • principiul de sănătate nr. (8) ”Credința în Dumnezeu” – aș putea să spun extrem de multe pe această temă, însă mă rezum să amintesc că, conform principiului enunțat de Marele Medic, Isus Hristos, ”nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”.

Aceasta ce înseamnă? În numele sănătății (protejarea de răspândirea și infectarea cu covid-19) dăm în cap sănătății (care se bazează pe adoptarea unui stil de viață sănătos, singurul capabil să construiască un sistem imunitar robust și puternic, care să te apere chiar și atunci când alte măsuri – precum spălatul pe mâini, distanțarea (anti)socială și purtatul așa numitei ”măști de protecție” – sunt depășite și se dovedesc a fi doar niște bariere extrem de slabe în calea unui virus virulent, de cale lungă, precum Sars-Cov-2)?!

Nu vi se pare că ajungem să ne învârtim în jurul cozii cu o astfel de logică? Adică în numele sănătății limitez dreptul la sănătate (sic!)?! Este oare înțelept să-ți tai, cu propria ta mână, creanga de sub picioare precum Dănilă Prepeleac?!

(8) Mediu sănătos

Art. 35 alin. (1) din Constituție:
”(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

Unde vor ajunge sutele acelea de milioane de așa numite măști de ”protecție” infecte și super-infecte?! Nu vor ajunge să polueze mediul înconjurător?! Nu este zi în care să nu văd măcar câteva măști aruncate pe jos (pe stradă, în parc, peste tot)...

(9) Protecția copiilor și a tinerilor

Art. 49 alin. (1) și (3) din Constituție:
”(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor.
(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise.”

Art. 13 lit. (a) din legea nr. 55/2020 este neconstituțional deoarece, prin impunerea purtării obligatorii a așa numitei ”măști de protecție” în spațiile publice, statul român devine în fapt, cel puțin în mod indirect, colaborator cu traficanții de persoane, cărora în felul acesta le-au dat o bulă de oxigen în activitatea lor infracțională de răpire și traficare a copiilor și a tinerilor. Nu cred că spun o mare noutate dacă voi afirma că este mult mai ușor pentru infractori să-și spele urmele atunci când au posibilitatea să-și ascundă identitatea cu ajutorul așa numitei măști de ”protecție.

(10) Restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți

Da, dar poate că obligativitatea purtării așa numitei ”măști de protecție” poate fi introdusă totuși, pe ușa din dos, întinzând până la limita refuzului și chiar peste, art. 53 din Constituție? Nicidecum. De ce?

 1. Pentru că încălcarea art. 1 alin. (1) și (3) din Constituție nu poate fi justificată nicidecum de prevederile art. 53;

 2. Pentru că așa cum a arătat deja instituirea purtării obligatorii a așa numitei ”măști de protecție” contravine art. 22 alin (2) din Constituție prin supunerea unor mari mase de oameni la un tratament inuman și degradant;

 3. La fel nu se poate justifica prin invocarea art. 53 nici încălcarea drepturilor și a libertăților prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1), art. 29 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (3);

 4. Pentru că contravine scopului și obiectului Convenției de la Oviedo (art. 1), principiului întâietății ființei umane (art. 2 din Convenția de la Oviedo) și regulii generale privitoare la consimțământul liber și în cunoștință de cauză din convenție (art. 5 din Convenția de la Oviedo) și, prin extensie logică, încalcă art. 34 alin. (1) din Constituția României care spune că ”Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.

În plus, art. 13 lit. (a) din legea nr. 55/2020, a fost modificat prin ordonanță de urgență a guvernului, încălcând în felul acesta una dintre condițiile stipulate în Constituție la:

 1. art. 53 alin. (1) care dispune că restrângerea exercițiului unor drepturi și a unor libertăți se poate restrânge numai prin lege;

 2. art. 115 alin (6) care afirmă că ordonanțele de urgență nu pot afecta drepturile și libertățile prevăzute în Constituție.

Ceea ce înseamnă că Punctul 1, Articolul I din O.G. nr. 192/05.11.2020 este neconstituțional. Se știe din istorie că unele dintre cele mai mari pericole pentru drepturile și libertățile omului vin tocmai din partea guvernului.

Tocmai de aceea Constituția prevede o serie de limite peste care guvernul nu trebuie să treacă în niciun caz.

Nu în ultimul rând, art. 53 din Constituția României prevede posibilitatea restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți (nu oricum și nu oricând, ci condiționat), nu însă și posibilitatea restrângerii Libertății până în punctul în care Libertatea dispare, iar locul ei este luat de Constrângere!

Libertatea și Constrângerea sunt două lucruri total opuse, cum este ziua și noaptea, susul și josul, adevărul și minciuna.

Dacă limitând libertatea ajungi în situația în care locul libertății este luat de constrângere, atunci aceasta nu înseamnă nimic altceva decât că ceva foarte-foarte grav s-a întâmplat în România: societatea democratică a fost înlocuită, brusc și pe neprins de veste, de o societate totalitară de factură nazistă.

Nu poți înlocui principiul consimțământului, acordat liber și neconstrâns de nimeni și nimic, consfințit de Convenția de la Oviedo și în alte tratate și convenții internaționale, cu principiul constrângerii de dragul ”binelui comun” specific societăților totalitariste, pus în practică sub amenințarea amenzilor, bâtelor și a pistoalelor, și să pretinzi în continuare că ești o societate democratică.

Or chiar și atunci când anumite drepturi și libertăți pot fi restrânse Constituția României punctează următoarea condiție: ”(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

Au românii nevoie să-și piardă LIBERTATEA (incluzând libertatea de a alege să te ți se administreze un act medical NUMAI potrivit consimțământului liber și în cunoștință de cauză)?

Au – aș îndrăzni să afirm fără prea multă ezitare! - tot atâta nevoie cât și găina să i se taie capul!!!

Nu mă credeți?!

Nu aveți decât să organizați un referendum și să întrebați poporul român, singurul care deține suveranitatea, dacă este de acord să-și piardă libertatea!!!

Secțiunea 2

Art. 5 alin. (2) litera (d) din legea nr. 55/2020 este neconstituțional deoarece încalcă prevederile stipulate la art. 1 alin. (5) din Constituție. Acesta nu îndeplinește cerințele de precizie, claritate și previzibilitate necesare a fi respectate la momentul adoptării unui act normativ. Vezi recitalul nr. 64 din decizia nr. 457/2020 a CCR. Textul acestuia mai poate fi găsit și în cuprinsul prezentului document la Secțiunea 1, punctul (2) „Precizie, claritate și previzibilitate”.

Art. 5 alin. (2) lit. (d) din legea nr. 55/2020 are următorul conținut:

”(2) Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:

d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu”.

Neenumerându-le și nedefinindu-le nu este deloc clar, precis și previzibil în ce constau acele ”măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor”. Eu, de exemplu, am înțeles prin acestea respectarea principiilor stilului de viață sănătos (pe care l-am prezentat deja în cursul acestui document). În lipsa unor prevederi clare, precise și previzibile, cu ce aș fi putut greși eu?!

Nu în ultimul rând, în măsura în care art. 5 alin. (2) lit. (d) din legea nr. 55/2020 este folosit pentru a impune purtarea obligatorie a așa numitei ”măști de protecție” (măsură pe care personal o găsesc abuzivă pe baza considerentelor deja expuse), atunci acestor prevederi legale le sunt opozabile și motivele de neconstituționalitate pe care le-am enumerat mai sus la Secțiunea 1 (pe care nu le mai reiau).

Pentru aceste motive vă rugăm să:

 1. se constate că excepția este admisibilă raportat la prevederile art. 29 alin. 2 și 3 din Legea 47/1992;

 2. să se dispună înaintarea dosarului către Curtea Constituțională;

 3. să se dispună suspendarea cauzei până la soluționarea excepției.

   

În drept: legea 47/1992, Constituția României