Fructe și bujori – de ziua iubirii

0 Comentează
Share:

Salutare! Pentru toți cititorii acestui blog, pentru 14 februarie 2023, un frumos “La mulți ani!’’ cu bucurie și mireasma florilor să vă inunde casa și grădinile să vă fie pline de floare și fructe.  Pentru noi toți au fost scrise cuvinte pline de înțelepciune, cuvintele împăratului Solomon: Ferește-te de desfânare! Poverbe capitolul 5

1. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea, și pleacă urechea la învățătura mea,

2. ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă* cunoștință. * Maleahi 2. 7

3. Căci* buzele femeii străine strecoară miere, și cerul gurii ei este mai lunecos** decât untdelemnul;*Capitolul 2, 16; ** Psalmul 55. 21

4. dar* la urmă este amară ca pelinul, ascuțită** ca o sabie cu două tăișuri.* Eclesiastul 7, 26. **Evrei 4. 12

5. Picioarele* ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.  * Prov 7: 27

            Fructe și bujori - de ziua iubirii

6. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.

 

7. Şi acum, fiule, ascultă-mă şi nu te abate de la cuvintele gurii mele:

 

8. depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,

9. ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi,

10. ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta şi tu să te trudeşti pentru casa altuia,

11. ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi

12. şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc* certarea şi cum a dispreţuit inima** mea mustrarea?

* Prov 1: 29 ** Prov 1: 25 Prov 12: 1

13. Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?

14. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

15. Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău!

16. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?

Fructe și bujori - de ziua iubirii17. Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine.

18. Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta* tinereţii tale!

* Mal 2: 14

19. Cerboaică* iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

* Cant 2: 9 Cant 4: 5 Cant 7: 3

20. Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o* străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?

* Prov 2: 16 Prov 7: 5

21. Căci* căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui.

* 2 Cron 16: 9 Iov 31: 4 Iov 34: 21 Prov 15: 3 Ier 16: 17 Ier 32: 19 Osea 7: 2 Evr 4: 13

22. Cel rău este prins în înseşi* nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.

* Ps 9: 15

23. El va muri din lipsă de înfrânare*, se va poticni din prea multa lui nebunie.

* Iov 4: 21 Iov 36: 12


Să avem bucuria roadele din belșug ale unei vieții curate!