Armonie în farfurie și „fructele de mare“!

0 Comentează
Share:

Salutare! Armonia în farfurie este esențială pentru sănătatea organismului!

Cunoașteți desigur ce sunt fructele de mare (creveți, caracatițe, raci, etc.)! Aici veți găsi o listă de pești și de vietăți ale mării în limba franceză, dar merită să știți că nu toate sunt bune de consumat:

Peștii și "fructele de mare" în limba franceză - Les poissons et les fruits de mer

Potrivit celor menționate ca bune de mâncat sau ca fiind necurate, pe paginile Sfintei Scripturi în capitolul 11 din Leveticul, se găsesc amintite următoarele îndrumări atât despre consumul de carne de pasăre, de viețuitoare ale apelor sau de animal:

versetul 3: “Să mâncați din orice animal care rumegă și are copita sau unghia despicată în două, adică despărțită în două.

4. Dar dintre cele care doar rumegă sau au doar copita despicată să nu mâncaţi următoarele: cămila (deşi rumegă, nu are copita despicată; s-o consideraţi necurată),

5. viezurele (deşi rumegă, nu are unghia despicată; să-l consideraţi necurat),

6. iepurele sălbatic (deşi rumegă, nu are unghia despicată; să-l consideraţi necurat)

 7. şi porcul (deşi are copita despicată, nu rumegă; să-l consideraţi necurat).

8. Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de hoiturile lor, ci să le consideraţi necurate.

 9. Dintre cele care sunt în apă veţi putea mânca din următoarele: să mâncaţi din tot ce trăieşte în apă – fie în mări, fie în râuri – cu condiţia să aibă aripioare şi solzi.

10. Tot ce trăieşte în mări sau în râuri, tot ce se mişcă în apă sau orice făptură care este în apă, dar nu are aripioare şi solzi, să fie considerate necurate.

 11. Să le consideraţi necurate; să nu le mâncaţi carnea şi să le consideraţi hoiturile ca fiind necurate.

 12. Să consideraţi o urâciune orice trăieşte în apă şi nu are aripioare şi solzi.

13. Dintre păsări să le consideraţi necurate, adică să nu le consumaţi ca hrană pentru că sunt o urâciune, pe următoarele: vulturul, vulturul pleşuv, acvila,

14. gaia roşie, şorecarul şi toate speciile lui,

15. corbul şi toate speciile lui,

16. struţul, striga, pescăruşul, şoimul şi toate speciile lui,

17. cucuveaua, cormoranul, bufniţa,

18. ciuful de pădure, ciuşul, uliganul pescar,

19. barza, bâtlanul şi toate speciile lui, pupăza şi liliacul.

20. De asemenea, să consideraţi o urâciune orice insectă care zboară şi umblă pe patru picioare.

21. Dintre creaturile care zboară şi umblă pe patru picioare, le veţi putea mânca pe acelea care au fluierul picioarelor din spate mai mare, ca să poată sări pe pământ.

22. Astfel, veţi putea mânca: lăcusta Arbe, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după speciile lor.

23. Însă toate celelalte insecte înaripate care au patru picioare, să le consideraţi o urâciune. 24. Ele vă vor face necuraţi; oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara

25. şi oricine va căra părţi ale hoiturilor lor, va trebui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara.

26. Orice animal care are unghia despicată, dar nu are copita despărţită sau nu rumegă, să-l consideraţi necurat; oricine îl va atinge va fi necurat.

27. Să consideraţi necurate animalele cu patru picioare care umblă pe labele lor; oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara,

28. iar cine le va căra hoiturile va trebui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara. Să le consideraţi necurate.

29. Dintre creaturile care mişună pe pământ, iată care sunt acelea pe care să le consideraţi necurate: nevăstuica, şoarecele, şopârla mare după speciile ei,

30. şopârla cenuşie, şopârla ocelată, şopârla de ziduri, şopârla de nisip şi cameleonul.

31. Dintre toate creaturile care mişună, pe acestea să le consideraţi necurate; oricine le va atinge când sunt moarte va fi necurat până seara.

32. Orice lucru peste care va cădea vreuna din ele, când sunt moarte, va fi considerat necurat, fie vreun lucru din lemn, fie o haină sau piele sau sac, orice lucru întrebuinţat la ceva; acesta să fie pus în apă, căci va fi considerat necurat până seara; apoi va fi curat.

33. Dacă vreuna din ele va cădea într-un vas de pământ, tot ce este în el să fie considerat necurat, iar vasul să fie spart.

34. Orice lucru bun de mâncat peste care a căzut apă dintr-un astfel de vas să fie considerat necurat şi orice băutură care se află într-un astfel de vas să fie considerată necurată.

35. Orice lucru peste care va cădea ceva din hoitul vreunei astfel de creaturi, să fie considerat necurat. Dacă este vorba despre un cuptor sau o vatră, acestea să fie dărâmate; ele vor fi necurate şi va trebui să le consideraţi necurate.

36. Numai izvoarele sau fântânile în care este apă din belşug, vor rămâne curate; însă cine se va atinge de hoiturile lor să fie considerat necurat.

37. Dacă va cădea ceva din hoiturile lor pe sămânţa folosită la semănat, aceasta va rămâne curată,

38. însă dacă se pusese apă pe sămânţă, va trebui considerată necurată.

39. Dacă moare vreunul din animalele pe care le puteţi mânca şi cineva se atinge de hoitul acestuia, el va fi necurat până seara.

40. Cine va mânca din hoitul lui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara; cei care îi vor căra hoitul vor trebui să-şi spele hainele şi vor fi necuraţi până seara.

41. Toate creaturile care mişună pe pământ sunt o urâciune; să nu fie mâncate.

42. Din orice creatură care se târăşte pe pântece sau umblă pe patru picioare sau are mai multe picioare, din toate aceste creaturi care mişună pe pământ, să nu mâncaţi, ci să le consideraţi o urâciune.

43. Să nu deveniţi voi înşivă o urâciune, mâncând vreuna din aceste creaturi care mişună; să nu vă pângăriţi şi să nu vă spurcaţi cu ele.

44. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt. Să nu vă pângăriţi cu vreo creatură care mişună pe pământ,

45. căci Eu sunt Domnul Care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!»

46. Aceasta este legea cu privire la animalele, păsările, făpturile care trăiesc în ape şi la creaturile care mişună pe pământ,

47. ca să puteţi face deosebire între ce este curat şi ce este necurat, între animalele care pot fi mâncate şi animalele care nu pot fi mâncate.“

Cu privire la armonia în farfurie, Creatorul a dat rânduieli clare pentru sănătatea oamenilor!

Alegerea a ceea ce mâncăm ne aparține, dar nu trebuie să uităm că trupul nostru merită hrană curată pentru a fi curați. Dumnezeu se poate folosi chiar și de necuvântătoare pentru a salva viața oamenilor, ca de exemplu: corbii care i-au adus mâncare profetului Ilie pe timp de secetă ( găsiți aceasta menționat în Sfânta Scriptură în cartea 1 Împărați 17, 4) sau cachalotul care l-a înghițit de Iona și la aruncat pe țărm (povestea lui Iona ) cu varianta și în lima franceză ( Jonas) sau engleză (Jonah and the Whale) ori în germană (Jonas und der Wal).

Vă dorim alegeri înțelepte și sănătate multă!